Değerler Eğitimi

Söz Söyleme, Sözün Eşsiz Gücü (Kompozisyon Örneği)

Genel
05.02.2018
952

Söz Söyleme, Sözün Eşsiz Gücü (Kompozisyon Örneği)

 Söz söyleme Allah’ın insanlara bahşettiği müstesna bir hazinedir. Bu hazine öyle değerlidir ki diğer canlılara verilmemiş; dolayısıyla eşref-i mahlukat olan insanın kıymetini daha ön plana çıkarmıştır.
Söz söyleme, diğer bir ifade ile kelam fikrin dışa yansımasıdır. Yalnız söz ile kelam için aynı kavramlardır demek doğru olmaz. Söz daha basit gelir. Günlük hayattaki çoğu lakırdımız sözden ibarettir. Sıradan, değersiz. Lakin kelam ilahi bir hediyedir. Güzel sözler kelam olur, kelamda estetik kaygısı vardır.
İmanımızın bizlere yüklediği bir takım sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklardan birisi de güzel söz söylemedir. Allah’ın bize bahşettiği bu yetiyi nerede ve nasıl kullandığımızı kıyamet gününde bizlere soracağını bilmek gerekir. Allah bize bu dili verdi ama biz nerede kullandık. Kötülük, dedikodu üzerine mi yoksa iyilik
ve iman çerçevesinde mi?
İnancımız bizlere şunu der: Boş konuşmaktan, gıybet etmekten, iftiradan, yalandan uzak durun. Bunların
hepsi dilin afetleridir. Öyle bir afet ki hem dünya da hem de ahirette bizleri uçuruma sürükler.
Evrensel değerlere baktığımızda  göreceğiz ki dilini sözcüklerini güzel kullanan daima iyiliğe katkıda bulunur.
Peygamberimiz “Elinden, dilinden emin olunan insan” diyerek dilin önemine de vurgu yapar.Bu vurgu öylesine kıymetli ki. Topluma baktığımızda huzursuzlukların, barış ortamının bozulmasının temelinde ne kavgalar ne de silahlar vardır. Esasında dilden başkası değildir.
“Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz”
Yunus Emre  bir şiirinde böyle diyor. Bizde buna uyarak konuşmalarımız her zaman güzel
olsun, hayırlı olsun. Şerrin kapılarını aralamasın.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.