Değerler Eğitimi

Uyarı Cümlesi

Uyarı Cümlesi, Görüş Cümlesi, Uyarı Örnekleri Uyarı Cümlesi, Görüş Cümlesi, Uyarı Örnekleri Kişi ya da kişileri olumsuz davranışlardan uzak tutmak için karşısındakileri...
Anlamına Göre Cümleler ve Örnekleri Anlamına göre cümleler . Cümlede yansıtılan duygu, düşünce, olgu, kavram ya da durumla ilgili soru örneklerini...