Değerler Eğitimi

Sıfat Fiilimsi Örnekleri

Fiilimsi Örnekleri Fiilimsi Örnekleri Fiilimsi örneklerine geçmeden kısaca fiilimsi nedir bir göz atalım. Fiilimsi, fiil kök ve gövdelerine gelerek türeyen, cümlede isim, sıfat...
Sıfat Fiilimsi Örnekleri, Sıfat Fiil Nedir Sıfat Fiilimsi Örnekleri, Sıfat Fiil Nedir; Fiilimsiler: Fiile benzeyen fakat cümlede fil görevini üstlenmeyen, çekimli halde bulunmayan...