Değerler Eğitimi

romanın özellikleri

Roman Nedir, Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların yer, zaman ve belli bir varlık kadrosu içerisinde anlatıldığı uzun hikayelere roman...