Değerler Eğitimi

neden sonuç cümleleri

Neden Sonuç Cümleleri (Sebep sonuç) Neden Sonuç Cümleleri (Sebep sonuç); Bir eylemin hangi gerekçeyle/sebeple yapıldığını bildirir. Yani olayın bir sebebi var. Neden Sonuç...
Neden Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç, Karşılaştırma Neden Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç, Karşılaştırma Neden-sonuç ilişkisi İki yargılı olan kimi cümlelerde yargının biri,...