Değerler Eğitimi

hikaye haritası örneği

Doğruluk Konulu Hikaye Örneği Doğruluk Konulu Hikaye Örneği Bugün okulumuza gelen yeni bir öğrenci geldi. Adı Ayşe, öğretmenimiz bizimle tanıştırdı onu. Biz...
Apollo 11’in Ay’a yolculuğunu anlatan bir hikâye yazınız. Apollo 11’in Ay’a yolculuğunu anlatan bir hikâye yazınız. (Serim Bölümü) Bugün günlerden 10 Aralık...