Değerler Eğitimi

erdemlerimiz

İnsanın Erdemleri Nelerdir İnsanın Erdemleri Nelerdir Öncelikle Erdem nedir ona bakalım. Erdem, insanı ahlaksal olarak iyiye yönelten değerlerdir. (Yardımseverlik, hoşgörü...) İnsanın Erdemlerine bakacak...
Erdem Erdem, erdemli olmak, gibi toplumun ahlak değerlerine uygun, değerlerini  övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği merhamet, doğruluk, yardımseverlik, güvenilirlik, bilgelik, empati...