Değerler Eğitimi

Amaç Sonuç Örnekleri

Neden Sonuç Örnekleri, Sebep Sonuç Örnekleri Neden Sonuç Örnekleri, Sebep Sonuç Örnekleri Bir eylemin hangi gerekçeyle/sebeple yapıldığını bildirir. Yani olay olmuştur ve...
Amaç Sonuç Cümleleri (Amaç Sonuç Örnekleri) Amaç Sonuç Cümleleri (Amaç Sonuç Örnekleri); Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini belirtir. Fakat cümlenin içinde...