Değerler Eğitimi

niçin yardımlaşmalıyız

Niçin Yardımlaşmalıyız Maddeler Halinde Niçin Yardımlaşmalıyız sorusuna verilecek onlarca yüzlerce cevap bulmak mümkün. İnsanı insan yapan değerlerin başında yardımlaşma kavramı gelir....
Yardımlaşmak Kompozisyon Örneği Yardımlaşmak, birlikte çalışmak ya da yardım etmek anlamındadır. Örneğin gücümün yetmediği durumlarda ya da iş yükümü hafifletmek amacıyla...