Değerler Eğitimi

İletişimde Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir

Genel
01.06.2019
675

İletişimde Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir

İletişimde Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir

Emir Vermek:

Emir vermek iletişimi engelleyen en önemli etkenlerden birisidir. Çocukta korkuya sebep olabilir, aksi davranışa yönlendirebilir. Ayrıca sürekli emir verilen çocuk isyankar olabilir. Çocuklara bunun için; yemeğini ye, zıplama, uyu, kalk gibi belli bir nedene dayandırılmayan emirlerden uzak durmalıyız. Yetişkinler için de bu durum aynıdır. Emir verici konuşmak itici gelir. Tersini yapmaya yönlendirir insanı.

Uyarmak, Gözdağı Vermek:

Gözdağı, uyarı; çocukta korkuya, boyun eğmeye yol açar. Ayrıca isyankar eder çocuğu. Bunun için; bak pişman ederim seni, görürsün gününü, sana ne edeceğimi biliyorum ben gibi ifadelerden uzak durmalıyız.  Yetişkinler için de aynıdır. Uyarı vermek, gözdağı vermek samimiyet ve güveni yıkar. Dolayısı ile samimiyet ve güvenin olmadığı yerde sağlıklı bir iletişimden bahsetmek mümkün değildir.

Ahlak Dersi Vermek:

Yaptığı hatalar karşısında tüh, yapmasaydın keşke, hiç hoş olmadı gibi ifadeler çocukta suçluluk duygusu yaratır.

Yargılamak, Suçlamak, Eleştirmek:

Eleştirel ve yargılayıcı bir dil kullanmak çocuğu değersizleştirebilir.  Daha da kötüsü işe yaramaz duygusuna kapılmasına sebep olur. Sen zaten hiç durmuyorsun, kesin sen yapmışsındır, ne zaman akıllanacan gibi ifadeler iletişimi engelleyeceği gibi benlik duygusunu geliştirir.

Ad Takmak, Alay Etmek, Utandırmak:

Çocuğun benlik zedelenmesine, onurunun kırılmasına neden olur. Bebek misin sen, bu kadar basit işi bile mi yapamadın gibi ifadelerden kaçınalım.

Öğüt Vermek, Çözüm Getirme:

Bana kalsa böyle yapmalıydın, neden eşyalarını yerden almıyorsun gibi ifadeler çocuğun kendi başına çözümler üretmesini engellediği gibi karar alma noktasında da bağımlı hale getirebilir.

İncelemek, Araştırmak:

Çocuğa sürekli bir biçimde neden…, kim, niçin…, hangisi… tarzı sorular çocuğun zamanla hayır demesine, çekinmesine kendine güvenilmediği hissi yaratmasına sebep olur. Bu ifadelerden olabildiğince kaçmak gerekir.

Yorumlama, Teşhiste Bulunma:

Bence sen şöyle demek istiyorsun, aslında senin sıkıntın şu gibi ifadelerle çocuğa yaklaşım doğru değildir. Tehdit edici algılanabilir, endişeye sebep verir.

Konuyu değiştirme, Alaya Vurma:

Amann boşver, salla gitsin,  gibi ifadeler çocuğun sorunlarının önemsiz olduğu algısını çocukta yaratabilir. Bir nevi boş ver sorunlarınla savaşma, vazgeçme mesajını verir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.