Değerler Eğitimi

Edebiyat ve Sanat Arasındaki İlişki

Genel
26.10.2018
3.389

Edebiyat ve Sanat Arasındaki İlişki

Edebiyat ve Sanat Arasındaki ilişkiye geçmeden önce bu kavramları kısaca tanımlayalım.

Edebiyat: Duygu, düşünce ve hayallerin söz ya da yazı ile etkileyici bir şekilde manzum (şiir) veya mensur (düz yazı) olarak ifade edildiği sanattır.

Edebiyatın malzemesi nedir diyecek olsak kuşkusuz  dildir deriz. Dil kelimelerden, kelimeler de seslerden oluştuğundan dolayı  edebiyat işitsel (fonetik) sanatlar içinde almak doğru olur.

 Sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik ve hayalin ifadesinde kullanılan teknikler ve yöntemlerin  tamamı ya da  bu anlatım neticesinde  meydana gelen ve insanda estetik karşılık uyandıran üstün yaratıcılığa denir.

Sanat eserinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Bir tasarım yani yaratıcı hayal gücüyle meydana gelir.
 • En temel fonksiyonu, insanda estetik bir duygu ve beğeni oluşturmasıdır
 • Amacı doğru ve yararlı bilgiler değil, ruha tat verecek güzellik sunmaktır
 • Açıklayıcı, bilgilendirici, nesnel değil; öznel, duygulara hitap eden  özellikler taşır.
 • Özgün ve etkileyici bir özelliğe sahip olmayı gerektirir.
 • Evrenseldir yani ortaya konan ürün kişiye ve gruba ait değil,  tüm insanlığın ortak malıdır.

Edebiyat adına oluşturulmuş eserler sanatın, bu eserlerin incelenmesi, tasnifi ise edebiyatın konusudur. Güzel sanatları incelediğinizde edebiyatın, güzel sanatlarda bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Sanat orijinalliğini koruyan, estetik duyguları merkeze alan ürünlülerin topluluğudur. Sanatçı bireysel tercihlerini yansıtırlar.

Hangi sanat dalı olursa olsun (Resim, edebiyat, mimari, müzik, hat, heykel) ele aldıkları malzemeler noktasında farklılık gösterir. Ayrıca sanatçının bakış açısı üslubu, sanat eserlerini farklı boyutlara taşıyabilir.

Edebiyatın sanat eseri olduğunu şu ilkelerden anlarız:

 • Estetik Kaygı
 • Seçici Davranması
 • Özgün Olması (Orijinal)
 • Bireysel Olması
 • Hayal Gücünü Kullanma
 • Beğeni Oluşturma

Edebi eserleri diğer sanat dallarından ayıran özelliklere bakacak olursak duyularla değil, zihinsel bir çabayla algılanabilir olmasından gelir.

Edebiyat ve sanat ilişkisinden bahsederken şunu değinmek gelir. Günlük hayatta kullandığımız kelimeler bir edebi özellik taşımaz. Lakin bir şiirde bir edebi eserde kelimelere verilen manalar çeşitlilik kazanır.

Ayrıca söze estetik değer katarak, samimiyetin yer aldığı konuşmalar da edebi değer taşır.

Değerler Eğitimi

Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü Tüm Evraklar

Namık Kemal Kimdir, Namık Kemal’in Edebi Kişiliği

Cumhuriyet Döneminde Çıkan Edebiyat Dergileri

Çocuk Eğitimi Ve Eğitsel Oyunlar

Halk Edebiyatı Sanatçıları

Şiir Nedir, Şiir ile İlgili Özlü Sözler

Klasisizm (Kuralcılık), Klasisizmin Özellikleri

 

Yorumlar
 1. alya dedi ki:

  istediğim cevabı alamadım