Değerler Eğitimi

Geniş Zaman Örnekleri Örnek Cümleler

Genel
24.11.2020
761
Geniş Zaman Örnekleri Örnek Cümleler

Geniş Zaman Örnekleri Örnek Cümleler

Bu yazımızda  Zaman Örnekleri konusuna değineceğiz. Ama önce geniş Zaman nedir oma değinelim. Fiilin  geçmiş zaman , şimdiki zaman ve gelecek zamanların tümünde meydana geldiğini, yani her zaman tekrarlandığını belirten kiplere geniş zaman kipi denir. Geniş zaman kipi, haber kiplerine içindedir.

Geniş zaman ekleri ile çekimlenen  eylemler  iş, oluş, hareketin sürekli yapıldığı ve tekrar ettiği anlamı vardır.

Eyleme gelen “-r, -(a)r, -(e)r, -(ı)r, -(i)r, -(u)r, -(ü)r” ekleri ile geniş zaman anlamı katılır.

Şimdi isterseniz geniş zaman örneklerine bakalım.

Geniş Zaman Örnekler:

 • gelir ( Ne zaman gelir? Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de gelebilir. Bu yüzden geniş zamandır.)
 • gider ( Ne zaman gider? Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de gidebilir. Bu yüzden geniş zamandır.)
 • koşar
 • sever
 • duyar
 • bilir
 • ağlar

Not: Geniş zamanın olumsuzu -maz, mez eki ile yapılır.

 • gelir/gelmez
 • Duyar/duymaz
 • susar/susmaz
 • bilir/bilmez
 • dinler/dinlemez

Geniş Zaman Cümle İçinde Örnek

 • Çocuk okula gelir.
 • Zamanı gelince geldiği yere gider.
 • O sus deyince susar.
 • Tüm yaşananları daha dün gibi bilir.
 • Gerekirse on yıl aynı yerde bekler.
 • Ne söylesen de o asla susmaz
 • Ayşe bu laflara kanmaz.
 • Dönüp içli içli etrafına bakar
 • Bu işlere bir hayli kafa yorar.
 • Yaşanan onca olaydan nihayet ders alır.

Geniş Zaman Test Soruları:

Soru: 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş Zaman kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır.

a) Sabah bize gelecekler.

b) Duyanlar ondan hesap sorar.

c) Ayşe daha uyuyordu.

d) Hasan Amca dün akşam Ankara’dan gelmiş.

Cevap 1:

a) gelecekler, ecek eki kullanılmış. Gelecek zamandır.

c) uyuyordu, yor eki kullanılmış. Şimdiki zamandır.

d) gelmiş, miş eki kullanılmış. Geçmiş zamandır.

b) sorar, ar eki kullanılmış. Geniş zamandır. Sorumuzun cevabı budur.

Soru 2:

Geniş Zaman Eyleme gelen “-r, -(a)r, -(e)r, -(ı)r, -(i)r, -(u)r, -(ü)r” ekleri ile oluşturulur. Fakat geniş zamanlı yargı olumsuz olursa -maz, -mez eki alır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinde geniş zaman eki kullanılmamıştır.

a) Oğuz yapılan toplantıya katılmaz.

b) Konuşulan  her şeyi duyar.

c) Söylenenlere uymadı.

d) Giden bir daha gelmez.

Cevap:

a,b ve d de geniş Zaman ekleri kullanılmıştır. a ve d şıklarında geniş zamanın olumsuz şekli verilmiştir. Ama c şıkkı uydu kelimesinin olumsuzudur. Geçmiş zaman kullanılmıştır.

Geniş Zaman Örnekleri

Şimdiki Zaman Örnekleri Örnek Cümleler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.