Değerler Eğitimi

Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir Kısaca , Fermanı

Genel
01.10.2019
1.273

Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir Kısaca , Fermanı

Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir Kısaca , Fermanı

Karamanoğlu Mehmet Karamanoğulları’nın ikinci beyi Kerimüddin Karaman’ın oğludur.Eldeki mevcut belgelerde doğum tarihi belli değildir.  Karamanoğlu Mehmet’in ölümü 1280’dir. Mehmet Bey hem askeri yönden hem de  idari yönden bilgili bir devlet adamıydı. Çevredeki bilim adamlarını etrafına toplamıştır. Bu bilim adamlarına ve bilime  çok büyük önem vermiştir.

13.yüzyıl ortalarında Selçuklular Devleti , edebi dil olarak Farsçayı, devlet dili olarak da Arapçayı kullanırlardı. Bu dönemde halk ise öz dili,ana dili olan Türkçeyi kullanırdı. Mehmet Bey milletlerin birlikte yaşamalarının  ilk şartı olan dil birliğinin gerekliliğine canı gönülden inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek amacıyla  Toroslar’da yaşayan bütün Türkmen boylarını etrafında toplayarak bir ordu oluşturdu.

Bunun üzerine üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol ordularını büyük bir bozguna uğratarak Konya’ya girdi. Daha sonra burada yaşayan Selçuklu Türkleri de  Karamanoğulları ile birlik oldular. Çok kısa zaman içinde Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğullarının hakimiyeti altına geçti. İleri ki zamanda  Selcuklu sultanı İzettin Keykavus’un oğlu Gıyaseddin Siyavuş’u başa geçiren Mehmet Bey’in kendisi de devletin veziri oldu. İlk başta Moğol baskısına başarı ile karşı koymasına, bir çok kere galip gelmesine rağmen, daha sonraki çarpışmaların birinde iki kardeşi ile beraber şehit düşmüştür.

Karamanoğlu Mehmet idareciliği sırasında Türkçeyi devletin resmi dil olarak ilan eden fermanını vermiştir. Bu fermanda geçen şu ifade çok önemlidir: “bu günden sonra divanda, dergahta ve bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka bir dil kullanılmayacaktır” Bu ferman  sadece siyasi ve askeri bir zafer değil aynı zamanda kültürel bir zafer kazanmıştır. Türkçe’nin gelişmesine, Türkçenin korunması açısından değerli bir fermandır.  Ayrıca Türkçeye olan bu katkısı, Dil Devrimi’nde Mustafa Kemal Atatürk’e ilham kaynağı olmuştur.

Karamanoğlu Mehmet Bey Fermanı Aslı:

 • Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahı her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye
 • Bundan geru divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmaya
 • Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda, mecliste, meydanda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye
 • Şimdengerü hiç gimesne kapıda, divanda, mecliste , seyranda Türk dilinden özge söz söylemesinler
 • Şimden girü hiç kimesne kapuda ve divânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayri dil söylemeyeler” (Yazıcızade Ali tecrümesi)

Karamanoğlu Mehmet Bey Fermanı Bugünün Türkçe’si ile yine farklı şekilde çevrilmektedir :

 • Bu günden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, barigâhta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil konuşmayacak
 • Bundan sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya
 • Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dilde söz söylemesin (konuşmasın)
 • Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır
 • Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda , meclislerde ve seyranda Türk Dili’inden başka dil kullanmaya
 • Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmayacak (Mürsel Öztürk tecrümesi)

Değerler Eğitimi

Türkçeyi Doğru ve Etkili Kullanma Konuşma Örneği

Dil Canlı Bir Varlıktır Ne Demek, Kompozisyon Örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.