Değerler Eğitimi

Sözlük Kullanmanın Önemi Hakkında

Genel
17.09.2019
687

Sözlük Kullanmanın Önemi Hakkında

Sözlük Kullanmanın Önemi Hakkında;

Dil bir milletin kimliğini oluşturur. Dilini koruyan, yarına aktaran toplumlar geleceğe daha umutla bakabilir. Dilin korunması ve geleceğe aktarılması içinde dilimizi iyi bilmeli, dilimizin inceliklerini, gramer bilgisini iyi kavramalı ve dilimize ait kelimelerin anlamlarını iyi bir şekilde muhafaza edip bizden sonra gelecek nesillere aktarmalıyız.

Bir çok sözlük türü mevcuttur. Madde madde isterseniz onlara bakalım;

 • Türkçe Sözlüğü (Türkçe dilinin kelimelerinin yer aldığı sözlüktür. Bu sözlük sayesinde kelimenin anlamını çok rahat biçimde öğrenebiliriz. Ayrıca kelime yabancı kökenli ise kelimenin  hangi dilden bizim dilimize geldiğini öğreniriz.)
 • Deyimler Sözlüğü. (Dile ait deyimlerin ne anlama geldiklerini bu sözlük sayesinde öğreniriz)
 • Atasözleri Sözlüğü (Dile ait atasözlerinin derlendiği sözlüklerdir.)
 • Türkçe -İngilizce Sözlükler (Farklı dillerdeki kelimelerin dilimizdeki karşılığını bulmaya yarayan sözlüklerdir.)

Sözlük Kullanmak Neden Önemlidir:

 • Anlamını bilmediğimiz kelimeleri öğreniriz.
 • Kelimelerin kökenlerini öğreniriz.
 • Kelimenin kökeni Türkçe değilse hangi dilden bizim dilimize geldiğini öğreniriz.
 • Sözcükler ve onlara yüklenen anlamlar sayesinde kültür hakkında bilgi sahibi oluruz.
 • Araştırma becerimiz gelişir.
 • Dizin takip etme, arama becerimizi geliiştirir.
 • Dilimizin güzelliklerini görmemizi sağlar.

Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eseri sözlük tutmanın ne kadar önemli olduğunun en açık delilidir. Sözlü geleneğe ve göçebe kültüre sahip olan Türkler hakkında biz çoğu şeyi bu sözlükten öğreniriz. Adetlerini, törelerini, yaşam biçimlerini, kılık kıyafetlerini, yeme içme kültürünü.

Anlamını bilmediğimiz bir kelime ile karşılaştığımızda hemen anlamına bakalım, öğrenelim ve öğrendiğimiz kelimeyi günlük hayatta kullanmaya çalışalım.  Artık cep telefonlarında bir çok sözlük uygulaması da yer almakta. Yeni duyduğunuz anlamını bilmediğiniz kelimeyi ister sözlükten isterse de İnternet üzerinden anlamlarına bakalım.

Türk Dil Kurumu düzenli aralıklarla, yeni eklenen kelimelerle güncellemekte ve Türkçe sözcükleri gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlenmektedir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.