Değerler Eğitimi

Karşılaştırma Cümlesi, Karşılaştırma Cümlesi Örneği

Genel
22.08.2019
689

Karşılaştırma Cümlesi, Karşılaştırma Örneği

Karşılaştırma Cümlesi:

Birden fazla varlık, kavram, olgu ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelere karşılaştırma cümlesi denir.

Karşılaştırmalarda daha çok benzerlik, farklılık, üstünlük gibi durumlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalar için de “gibi, kadar, en, daha, çok, göre, fazla” gibi edat ve bağlaçlar kullanılır.

Karşılaştırma Örneği;

  • İstanbul Ankara’dan daha büyük. (İstanbul ile Ankarayı büyüklük bakımından karşılaştırmış.)
  • Tiyatro sinemadan daha güzel. (Tiyatro ile sinemayı karşılaştırmış. Tiyatronun daha güzel olduğu kanısına varmış.)
  • Ahmet, Elif’ten daha çalışkan. (Ahmet ile Elif’i çalışkanlık bakımından karşılaştırmış. Ahmet’in daha çalışkan olduğu kanısına varmış.)
  • O da babam gibi. (Onunla babasını karşılaştırmış. Onunda babası gibi olduğu kanısına varmış.)
  • Lise, ortaokuldan daha zordur. (Lise ile ortaokulu karşılaştırmış ve lisenin ortaokuldan daha zor olduğu kanısına varmış.)
  • Mavi ile kırmızı içinde mavi her zaman daha güzel. (Mavi ile kırmızıyı karşılaştırmışlar. Mavinin daha güze olduğu kanısına varmışlar.)
  • Havalar düne göre bugün daha sıcak. (Dünkü hava ile bugünkü havayı karşılaştırmış. Dünkü havanın daha sıcak olduğu kanısına varmış.)
  • Onun yükü daha fazla. (Kendi yükü ile onun yükünü karşılaştırmış. Onun yükünün daha fazla olduğunu söylemiş.

Not: Bazı cümlelerde karşılaştırma yapılacak nesne, kişi ya da olaylardan ikisi de cümlede verilmeyebilir. Fakat biz yorum ile onu buluruz. Nasıl mı?

Sınıfın en çalışkanı Ahmet’tir. (Burada sınıftaki herkese bakılmış, karşılaştırılmış, en çalışkanın Ahmet olduğu kanısına varılmış.)

Değerler Eğitimi

Adalet İle İlgili Konuşma Metni Örneği

Fazla Mal Göz Çıkarmaz Kompozisyon Örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.