Değerler Eğitimi

İbadet Nedir, Başlıca İbadetler Nelerdir?

Genel
31.03.2019
1.362

İbadet Nedir, Başlıca İbadetler Nelerdir?

İbadet Nedir, Başlıca İbadetler Nelerdir?

İbadet Nedir?

İbadet sözlük anlamı olarak boyun eğme, itaat etme, kulluk etme, tapınma gibi birçok anlama gelmektedir. İbadet kelimesine terim olarak bakarsak Allah’a saygımızı, sevgimizi ve bağlılığımızı belirtmek anlamına gelir, Ayrıca ibadet Allah’a olan kulluk görevimizi yerine getirmek, Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından ise kaçınmak demektir.

Başlıca ibadetlerime bakacak olursak; namaz, oruç, zekat ve hacdır. Ayrıca Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş bir ibadet olarak görülür ibadettir.

Başlıca ibadetler nelerdir:

 • Beden ile yapılan ibadetler: Namaz ve oruç ibadetidir.
 • Mal ile yapılan ibadetler: Zekât ve sadaka vermektir.
 • Hem mal, hem beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.

İbadetle İlgili Bir Hadis:

“İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.”

Hangi davranışlarımız ibadet olarak sayılır: 

Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığımız tüm güzel iş ve faydalı olan davranışlar ibadet sayılır.

Mesela;

 • Yardıma muhtaç olan birine yardım etmek, sıkıntısını gidermek.
 • Yollardaki başkalarına zarar verecek, eziyet verici şeyleri (Taş, çivi gibi.) kaldırmak,
 • İlim, bilgi öğrenmek ve öğretmek,
 • Başkalarının iyiliğini mutluluğunu istemek ve hayır duada bulunmak.
 • Kur’an okumak,
 • Kazancımızın alın terimizle helal olmasına dikkat etmek, önem göstermek.

Şirk Nedir:

Şirk; Allah’a ortak koşmak (Haşa) demektir. Dinimize göre ibadet sadece ve sadece Allah’a yapılır. Allah dışında putlara, gök cisimlerine, ateşe vb. tapmak ve bunları Allah’ın yardımcıları veya değişik görevleri olan tanrılar gibi inanmak Allah’a şirktir.

Şirkle İlgili Bir Ayet:

 “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)

Ef’âl-i Mükellefîn (İbadetlerin hükümlerini ifade eden kavramlar nelerdir): 

 Farz Nedir:  Allah’ın bizden kesin ve kati olarak yapmamızı istediği, emrettiği iş ve davranışlardır. Mesela; namaz, oruç, ana-babaya itaat gibi.
 Vacib Nedir: Farz kadar kesin olmasa da Allah’ın bizden yapmamızı istediği iş ve davranışlara denir. Mesela; bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi.
SünnetNedir: Peygamberimizin söylediği tüm sözler, yaptığı tüm davranışlar, başkası yaptığında onay verdiği davranışlara denir.

Niçin ibadet edilir:

 • Allah’ın rızasını kazanmak için
 • O’na karşı kulluk görevimizi yerine getirmek için
 • O’nun verdiği sayısız nimetlere şükretmek için
 • Sevap kazanmak için
 • Cenneti kazanmak için
 • Kötülüklerden uzaklaşmak için
 • Davranışlarımızı (ahlakımızı) güzelleştirmek için

İbadetin insana kazandırdıkları

 • İbadet imanımızı pekiştirir
 • İbadet bizlere sorumluluk bilinci kazandırır
 • İbadet Ahlakımızı güzelleştirir
 • İbadet insanı Allah’ın rızasına eriştirir
 • İbadet insanı günaha yönelmekten alıkoyar
 • İbadet insanın sabırlı, kararlı ve ümitli olmasını sağlar

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.