Değerler Eğitimi

Realizm Nedir (Gerçekçilik), Realizmin Özellikleri

Genel
29.12.2018
1.596

Realizm Nedir (Gerçekçilik), Realizmin Özellikleri

Realizm Nedir:

 • 19. yy’lın ikinci yarısında romantizmle gelen aşırı duygusallığa  bir tepki olarak ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu dönemde bilimin hızla ilerlemesi, bilimsel deneylere ağırlık verilmesi ve akabinde gözlem ve deneyi ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla insanlar sanatta, edebiyatta da gözlenebilir olana yani gerçeğe önem vermişlerdir. Böylece realizm akımı ortaya çıkmıştır.
 • Realizm duygu ve hayalleri bir kenara bırakarak, insan ve toplumun gerçeklerine yönelir. Konusu hayattır, gerçeklerdir.

Realizmin Özellikleri:

 • Sanat, dini, ahlaki, sosyal bir amaç gütmez. Sanatçının amacı gerçeği yansıtmaktır.
 • Gerçekçi olan şeyler gözlenebilirdir. Bunun içindir ki gözleme büyük önem vermişlerdir.
 • Sanatçı masa başında oturarak, hayaller kurarak gerçeğe ulaşmaz. Gerçeklik gözlenebilirdir. Bilimsel verilere, belgelere önem verilmeli.
 • Romantik eserlerde süs gibi eserin bir köşesinde duran betimlemeler realist eserlerde çevreye odaklanır. Çevre tasvirleri yapılır. Nedeni ise insanın kişiliğini oluşturan en büyük etmen çevredir de ondan.
 • Fantastik ya da kurmaca olaylardan ziyade ( Mucizeler, olağanüstülükler) günlük hayatta olan veya günlük hayatta olabilecek olaylar anlatılır.
 • İnsan gerçek yaşamından koparılamaz hem iyi hem de kötü yönleriyle birlikte anlatılır.
 • Sanatçı eserlerinde ön plana çıkmaz, kişiliğini gizler. ( Realist sanatçılar bilim adamlarını kendilerine örnek alırlar dolayısıyla da nesnel olmaya çalışırlar.)
 • Realist sanatçılar taraf tutmazlar. (Romantizm sanatçıları gibi değiller.)
 • Realist sanatçılar üslup olarak sade, yalın ve açık bir dil tercih ederler.  Biçime çok çok önem verirler.
 • Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. (Romantizmde olduğu gibi tesadüflere yer verilmez.)
 • Roman türü çok gelişmiş tabir yerindeyse roman altın çağını yaşamıştır. Romanın dışında tiyatro ve eleştiride gelişme göstermiştir.

Türk Edebiyatında Realizm:

 • Tanzimat edebiyatında Samipaşazade Seza’nin Sergüzeşt adlı romanında realizm ilk  etkileri görülür.
 • Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba sevdası romanında realizm daha güçlü kendini hissettirir.
 • Halit ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile türk edebiyatında realizm kusursuz bir teknikle uygulanmıştır.

Realizmin Temsilcileri:

Roman Türünde: Balzac, G. Flaubert, Maupasssant, Stendhal, Daniel Defoe,  Concourt Kardeşler. E. Hemigway, J. Steinbeck, Gogol, Turganyev, A. Çehov

Hikaye Türünde: Mauppasant, Mark Twain, Gogol, Anton Çehov

Türk Edebiyatında Realizmin Temsilcileri:

 • Recaizade Mahmut Ekrem—Araba Sevdası
 • Nabizade Nazım— Karabibik
 • Sami Paşazade Sezai— Sergüzeşt
 • Halit Ziya Uşaklıgil— Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar, Aşk-ı Memnu
 • Menduh Şevket Esendal— Ayaşlı ve Kiracıları
 • Y. Kadri Karaosmanoğlu—Yaban, Kiralık Konak
 • Reşat Nuri, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık öykülerinde de görülür)

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.