Değerler Eğitimi

Kur’anda Bilgi Edinme Yolları

Genel
19.06.2018
1.392

Kur’an da bilgi edinme yolları farklı kaynaklardandır. Kur’an da bilgi edinme yoları “akıl, vahiy, duyular”dır.

Akıl:

İnsan aklı bilgi ve bilgiye ulaşmada en önemli ve olması gereken bir yetidir. İnsan aklı sayesinde bilgiye ulaşabilir. Hatta aklı sayesinde Allah’ın var olduğu bilgisine de çok rahat  ulaşabilir. Mesela hatırlayın Hz İbrahim’in Allah’ı arayışını. Ne diyordu Hz İbrahim güneşi görünce bu herhalde benim tanrım diyordu fakat akşam olup da güneş battığında aklını kullanıp şöyle bir sonuca varıyordu. Akşam batan güneş benim Allah’ım olamaz. Böyle böyle Hz. İbrahim Allah’ın var olduğunu aklı sayesinde bulmuştur. (Hz. İbrahimin Allahı arayışı adlı yazıyı BURADAN okuyabilirsiniz)

Bilgi edinme yollarından olan akıl ile ilgili kuranda geçen ayetler:

Al-i İmran suresi 190. ayette Allah şöyle buyuruyor: “Göklerin ve yerin yaradılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibret vardır. 

Enfal suresi 20-22. ayetlerde ise şöyle buyuruyor: “Ey inananlar’ Allaha ve peygambere itaat edin. Kur’an’ı dinleyip dururken yüz çevirmeyin, dinlemedikleri halde dinledik diyenlerden olmayın. Allah katında, yeryüzündeki canlıların en kötüsü gerçeği akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.”

Vahiy:

Allah tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara gönderilen emir, yasak, bilgi ve öğütlerin hepsine vahiy denir. Vahiy Allah tarafından Cebrail (Vahiy Meleği) vasıtası ile peygamberlere tebliğ edilir. Vahiy ilahi kaynaklı olduğundan kesin bilgilerdir.

Örnek Ayetler:

Allah Kasas suresi, 83. ayette şöyle buyurur:” İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız.  Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.

Allah A’raf suresi 54. ayette şöyle buyuruyor: “Şüphesiz sizin rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan ve Arş’a kurulan geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmakta, emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.”

Vahiy ile Hangi Konu Hakkında Bilgi Sahibi Olduk:

  • Allah’ın varlığı ve birliğinden,
  • Meleklerden,
  • Kutsal kitaplardan
  • Peygamberlerden,
  • Ahiret aleminden,
  • Toplumsal hayatı düzenleyen kurallardan,
  • Yapmamız gereken ibadetlerden,
  • Soy, kavim gibi sosyolojik olgulardan

Duyular:

İnsanın bilgi edinmesi için aklının yanında duyularını da kullanması gerekir. İnsanın beş temelduyu organı vardır. Bunlar görme, dokunma, tatma, koklama ve duymadır. İnsan bu duyuları ile birçok şeyi öğrenir. Etrafımızda yaratılan onca güzelliği görür Allah’a öyle iman ederiz, Allah’ın yüceliğine şahit oluruz. En güzel tatları tadarak Allahın bizlere sunduğu nimetlere şükrederiz. Evrendeki düzen Allahın azametini gösterir bize.

Bilgi edinme yollarından olan DUYULAR ile ilgili kuranda geçen ayetler:

Allah Gaşiye suresi 17-20. ayetlerde şöyle buyuruyor: “Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?

Allah Beled suresi 8-10. ayetlerde ise şöyle buruyur: “Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (Doğruyu ve Eğriyi) göstermedik mi?”

İsra suresi 36. Ayette ise Allah: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.  Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.