Değerler Eğitimi

Kültürü Oluşturan Unsurlar

Genel
06.05.2018
1.934

1) Din: Din kültürü kaynaklık yapar. Nasıl kültür bir toplumun yaşama biçimi olarak tanimliyorsak din de toplumun yaşama şeklidir.

2) Dil: Dil kültürün aktarımını taşıyıcılığını yapar. Kültürü oluşturan fikirlerin ifadesinde önemlidir.

3) Tarihi Miras: İnsanlık ve toplumlar geçmişin birikimi üzerine inşa ederek büyürler.Gecmisin mirası olan kültürü yaşatıp üzerine eklersek daha da koklenir fakat kültürel değerler zamanla topluma fayda sağlamaz, zamana ayak uyduramazsa yok olur.

4) Savaşlar: Farklı kültürlerin milletlerin savaşı, savaşın olduğu coğrafyanın kültürünü olumlu ya da olumsuz etkiler. Öyle savaşlar vardır ki (Haçlı savaşları) kültür tahribatları büyük olur.

5) Göçler: Göçler beraberinde kültürlerini de taşır. Esasında göçen insanlar değil kültürlerdir. ( Amerika’nın keşfi, Türklerin Anadolu’ya göçü, peygamberin hicreti)

6) Ziraat: Geçimimizi sağlayan temel unsur olan ziraat geçmişin deneyimleri ile geleceği aydınlatan, bir kültürün oluşmasında önemli yere sahiptir.

7) Ticaret: Farklı toplumlar alışverişleri esnasında sadece mal alıp satmakla kalmaz aynı zamanda kültürel etkileşim icindede olur. Ticaretin kuralları bulunduğu toplumun içinde farklılık göstermesi de gayet doğaldır.

8) Ekonomi: Üretim, tüketim, arz, talep vb. Ekonomik unsurları her toplum kendi kültürü içerisinde kuralları ile oluşturup ekonomik kültürü oluşturur.

9) Politika: Olaylar, dünyadaki gelişmelere karşı siyasilerin, devlet adamlarının duruşları, tavırları politik kültürün yansımasıdır. Her kültürün olaylar karşısındaki duruşu farklıdır. Kimi  kültürler ılımlı kimileri ise daha agresif olabilir.

10) Sanat: Birçok sanat dalı vardır. Resim, heykelcilik, müzik, ve. Hepside kültürü kaynaklık eder. Büyük kültürlere baktığımızda sanatın hayat damarlarindan birisi olduğunu görmek mümkündür.

11) Edebiyat: Edebiyat esasında toplumun kalbinin yansımasıdır. Bir nevi kültürün gönül gözü.

12) Hukuk:  Hukuk kuralları toplumların din, gelenek ve yaşam şeklinden yani kültüründen alır.

13) Coğrafya: İklim, coğrafi konum, arazi yapısı toplumları çevreye uyum sağlamaya iter. Bu da kültürün çevre ile şekillenmesine yol açar. (Ekvatorda sıcakta ki bir toplum ile kutuplardaki toplumun çevreden dolayı yaşantısının farklı olması gayet tabidir.

14) Ahlak: Ahlaki değerlerimiz(sevgi,saygı…) kültürün temellerinin atılmasında belirleyicidir ve en önemli unsurdur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.