Değerler Eğitimi

Ömer Seyfettin Hayatı, Ömer Seyfettin Hakkında

Genel
09.12.2017
667

Ömer Seyfettin Hayatı, Ömer Seyfettin Hakkında

Ömer Seyfettin Hayatı, Ömer Seyfettin Hakkında;

Ömer Seyfettin Türk Edebiyatının, Türk Öykücülüğünün kilometre taşlarındandır. Konularını milli kültürden, çocukluk yıllarından ve günlük hayatta alan hikayeleri ile edebiyatımıza farklı bir soluk getirmiştir. Olaya dayalı hikayeler yazan Ömer Seyfettin, geniş tasvirler ve psikolojik tahlillere yer vermez. Onun hikayeleri olay odaklıdır.

Yaşadığı dönemin ağır dilinden sıyrılıp halkın günlük konuştuğu dil ile yazılarını yazmış ve böylece günlük konuşma dilini hikayelerine katmıştır. Hikayelerinde yer  yer toplumun aksan yanları görmek ve bunların eleştirilmesine şahit olmak mümkündür. Yaşadığı dönem ve başından geçenler onun milli bir ruhla, milli bilinci harekete geçirici yazılar yazmasında etkili olmuştur. Dönemin diğer hikayecilerini aksine uzun, süslü cümlelerden kaçınmış sade bir dille hikayelerini yazmıştır. Kısa zamanda hikayelerinin çok okunması ve tutulmasında bu faktör çok etkilidir.

Ömer Seyfettin hikayeciliği bir hobi den ziyade meslek olarak gören bir edebiyatçımızdır. Genç Kalemler dergisinde yayınladığı Yeni Lisan makalesiyle  dilin yabancı dillerin, ağır tamlamaların etkisinden kurtulup sadeleşmesi gerektiğini savunmuştur

Ömer Seyfettin Hayatı Maddeler Halinde

 • Maupassant(KLASİK VAK’A ÖYKÜSÜ-OLAY ÖYKÜSÜ) tarzı olay hikâyeciliğinin bizdeki en büyük ismidir.
 • Hikâyeciliği bir iş, bir  meslek olarak gören edebiyatımızdaki ilk sanatçıdır.
 • Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” maka­lesiyle de dilin sadeleştirilmesi gerektiğini şiddetle savunmuştur.
 • Uzun cümlele ve cümle yapılarından , söz oyunlarından, yabancı sözcük ve tamlamalardan kaçınmış, konuşma ve yazı dili arasında bir ahenk oluşturmaya  çalışmıştır.
 • “Toplum için sanat” anlayışıyla milli değerlere yönelmenin önderliğini yapmıştır.
 • Realizm akımının etkisi altındadır.
 • Hikâyelerinde milli’ bilinci uyandırma ve güçlendirme amacı taşımıştır.
 • Mizahtan da yararlanarak toplumdaki aksayan yönleri eleştirmiştir; bu bakımdan hikâyeleri toplumsal hiciv ka­rakteri taşır.
 • Konuşma dilini yazı diline uygulamayı amaçlamıştır.
 • Hikâyeleri teknik açıdan zayıftır, tasvirlere, psikolojik tah­lillere önem vermez, daha çok olayı ön plana çıkarır.

Hikayelerinin konularını 

Milli tarih (daha çok Osmanlı tarihi)

Çocukluk anıları

Askerlik anıları ve günlük hayat oluşturur.

 • Kısa cümlelere dayanan okurun dikkat ve heyecanını canlı tutan bir anlatımı vardır.
 • Hikâyelerinde menkıbe, efsane, destan, halk fıkraları ve tarihten yararlanmıştır.
 • Kitaplaştırmadığı az sayıda şiiri de vardır.
 • Efruz Bey ve Yalnız Efe adlı eserleri “uzun hikâye”, “roman” olarak da değerlendirilmektedir.
 • 125 kadar öyküsü bulunmaktadır.
Ömer Seyfettin Hayatı

Ömer Seyfettin Hayatı Afiş

Ömer Seyfettin Afişi ÇOK ÇOK  Yüksek Çözünürlükte İNDİRRRRRRRR

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.