Değerler Eğitimi
GÜNCEL KONULAR
Sözcükte Anlam Online Test 1 Sözcükte Anlam Online Test 1; Bu testimizde 15 soru yer almaktadır. Sorular sözcükte anlamla alakalıdır. Soruların alt...
Öznel ve Nesnel Online Test Öznel ve Nesnel Online Test Öznel Anlatımlı Cümleler: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişebilen cümlelere...
İkilemeler Online Test İkilemeler Online Test İKİLEMELER: Anlamı pekiştirmek için aynı tür iki sözcüğün oluşturduğu söz öbeğine ikileme denir. İkilemeler cümlede değişik...
Yansıma Sözcükler Online Test Yansıma Sözcükler Online Test YANSIMA SÖZCÜKLER: Doğada meydana gelen sesleri anlatan sözcüklere yansıma sözcükler denir. ( Yansımalar sözcüklerde...
Dolaylama Online Test Dolaylama Online Test; DOLAYLAMA: Bir sözcükle belirtilen bir kavramı en az iki sözcükle anlatmaya dolaylama denir. Dolaylamadaki amaç anlatıma...
Genel Anlam Özel Anlam Online Test Genel Anlam Özel Anlam Online Test; GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZÜKLER Genel Anlamlı Sözcükler: Bir sözcüğün, bir...
Zıt Anlamlı Sözcükler Online Test Zıt Anlamlı Sözcükler Online Test ZIT ANLAMLI (KARŞIT) SÖZCÜKLER: Birbirinin tersi anlamda olan sözcüklere zıt an- lamlı...
Eş Sesli Sözcükler Online Test Eş Sesli Sözcükler Online Test; EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER:Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere...
Eş Anlamlı Sözcükler Online Test Eş Anlamlı Sözcükler Online Test EŞ ANLAMLI ( ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER: Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı olan...
Nitel ve Nicel Anlam Online Test Nitel ve Nicel Anlam Online Test Nicel Anlamlı Sözcükler: Ölçülebilen ya da sayılabilen sözcüklere nicel anlamlı...
Gerçek ve Mecaz Anlam Online Test Gerçek ve Mecaz Anlam Online Test GERÇEK ANLAM (Temel Anlam): Sözcüğün akla ilk gelen anlamına gerçek...
Fiilimsiler Online Test Fiilimsiler Online Test; FİİLİMSİLER: fiil kök ve gövdelerine gelerek türeyen, cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiilimsiler üçe...
Soyut ve Somut Anlam Online Test Soyut ve Somut Anlam Online Test Sözcükleri beş duyu organımızla algılamaya ya da algılayamamaya göre somut,...
Atasözleri ve Deyimler Online Test Atasözleri ve Deyimler Online Test ATASÖZLERİ: Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış...
Terim Anlam Örnekleri, Terim Anlam Konu Özeti Terim Anlam Örnekleri, Terim Anlam Konu Özeti Terim Anlam ÖrnekleriAnlam Nedir: Matematik, spor, edebiyat, tiyatro,...
Aile ve Akrabalık İlişkileri Nasıl Olmalıdır Aile ve Akrabalık İlişkileri Nasıl Olmalıdır Aile toplumun en küçük birimidir. Toplumun temelini oluşturan aile kurumu...
İnsanlar Doğal Çevreyi Niçin Değiştirirler İnsanlar Doğal Çevreyi Niçin Değiştirirler İnsanların yaşam alanları ve ihtiyaçları sonucunda doğal çevrede değişikliğe gider. Örneğin ev...
Hayıflanma Cümlesi Örnekleri, Hayıflanma Nedir Hayıflanma Cümlesi Örnekleri, Hayıflanma Nedir Hayıflanma Nedir: Son yıllarda sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bir kelimedir. Anlamı ise;...
Yadsıma Cümlesi Örnekleri Yadsıma Cümlesi Örnekleri; Bilinen bir şeyi inkar etmek anamındadır. Son yıllarda sınavlarda karşımıza çıkan bir kavramdır. Şimdi isterseniz örnekleri...
Kanıksama Cümlesi Örnekleri Kanıksama Cümlesi Örnekleri; Kanıksama Cümlesi Örnekleriolaylar ve durumlar karşısında alışma ve duyarsızlaşmazdır. Son yıllarda sınavlarda sorulan kavramlardan birisidir. Hayvanlara...
Nesli Tükenmekte Olan Hayvan ve Bitki Türleri Nesli Tükenmekte Olan Hayvan ve Bitki Türleri Dünyamız her geçen gün bilinçsiz şehirleşme, sanayileşme...
Ormanda Yönümüzü Nasıl Buluruz Kısaca Ormanda Yönümüzü Nasıl Buluruz Kısaca; Güneşi Takip Edin: Güneş her zaman doğudan doğar. Buna göre sağ kolunuz doğuyu...
Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz Kompozisyon Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz Kompozisyon; Bir şeyleri üretmek emek ister. Çalışmadan çabalamadan emek...
Masalın Bölümleri Nelerdir Masalın Bölümleri Nelerdir; Masallar olay yazılarıdır. Kendilerine haz yapısı vardır. Şimdi isterseniz bu yapıya bakalım. Döşeme: Masalın başlangıç kısmıdır....
Varlık Felsefesi Kısa Özeti Varlık Felsefesi Kısa Özeti; Varlık nedir? Varlık ikiye ayrılır. Gerçek varlık ve düşünsel varlık. Gerçek varlık: İnsan zihninden bağımsız...
Elektriğin Güvenli Kullanımı Nasıl Olur Elektriğin Güvenli Kullanımı Nasıl Olur Elektirik hayatımızın hemen hemen her yerinde bize yardımcı olan, hayatımızı kolaylaştıran bir...
Fiilde Çatı Örnekleri, Konu Anlatımı Fiilde Çatı Örnekleri, Konu Anlatımı Fiilde Çatı ikiye ayrılır: Öznesine göre fiilde çatı Nesnesine göre fiilde çatı ÖZNESİNE...
Soyut ve Somut Anlam Örnekler Soyut ve Somut Anlam Örnekler Soyut anlam örnekleri: Beş duyu organımızla algılayamadığımız anlamlara soyut anlam denir. Şimdi isterseniz...
El Sanatları İle İlgili Neler Biliyorsunuz El Sanatları İle İlgili Neler Biliyorsunuz El Sanatları, geçmişten günümüze kadar gelen, kişinin içindeki estetik duygusunu...
Sağlık ve Spor Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır Sağlık ve Spor Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır Atalarımız “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur”...