Değerler Eğitimi

sözcükte anlam

Atasözleri ve Deyimler, Atasözleri ve Deyim Örnekleri Atasözleri ve Deyimler, Atasözleri ve Deyim Örnekleri Atasözleri: Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve...
Dolaylama Nedir, Dolaylama Örnekleri Dolaylama Nedir, Dolaylama Örnekleri; Dolaylama Nedir : Bir sözcükle belirtilen bir kavramı en az iki sözcükle anlatmaya dolaylama denir....
Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Sözcüklerin sayılabilir, ölçülebilir ya da sayılamayan, ölçülemeyen durumlarına göre yapılan adlandırmaya denir. Nicel...
Eş anlamlı Sözcükler Eş Sesli Sözcükler Zıt Anlamlı Sözcükler Eş anlamlı Sözcükler Eş Sesli Sözcükler Zıt Anlamlı Sözcükler; Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler: Yazılışları...
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam; Gerçek Anlam (Temel Anlam): Sözcüğün akla ilk gelen anlamına gerçek anlam...