Değerler Eğitimi

Söz sanatları

Edebi Sanatlar Edebi Sanatlar devamı. Bu bölümde ise yine bir çok Edebi Sanatlarbulunmaktadır. 8. Hüsni Talil (Güzel Neden Gösterme) Gerçek nedeni herkes tarafından...
Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) Söz Sanatları, Dilimizde anlatımı ve anlamı süslemek, güzelleştirmek, etkili kılmak için çeşitli söz sanatlarına başvurulmuştur. Divan edebiyatında çokça...