Değerler Eğitimi

masal türü

Masal; yazanı belli olmayan olağanüstü olay ve kahramanların yer aldığı, tekerleme ile başlayan sözlü edebiyatın en önemli araçlarından olan olay...