Değerler Eğitimi

mahlas

İslamiyet öncesi Türklerdeki ozan-baskı geleneğinin kaybolması ile oluşmuştur.Hem telden, hem dilden(sazlı ve sazsiz) doğaçlama olarak şiir söyleme geleneğine aşıklık geleneği...