Değerler Eğitimi

kültür neyden etkilenir

1) Din: Din kültürü kaynaklık yapar. Nasıl kültür bir toplumun yaşama biçimi olarak tanimliyorsak din de toplumun yaşama şeklidir. 2) Dil:...