Değerler Eğitimi

kaşkarlı mahmut hayatı

  Divanü Lügati-t Türk      Karahanlı’lar döneminde yaşayan Kaşgarlı Mahmut tarafından Divanü Lügati-t Türk kaleme alınmıştır.      Yazılış amacı...