Değerler Eğitimi

ideal insan ne yapar

İdeal İnsan. İnanlar olsun diğer varlıklar olsun, tüm yaratılanların dünyada bir varoluş amacı vardır. Bu varoluş amacı genel çizgimizi belirleyicidir....