Değerler Eğitimi

Edebiyat Notları

Roman Nedir, Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların yer, zaman ve belli bir varlık kadrosu içerisinde anlatıldığı uzun hikayelere roman...
Haber Yazısı: Belli bir zaman ve mekânda olmuş olayları kamuoyuna bildirmek amacı ile yazılan gazete yazılardır. Yazılan haberin doğru, anlaşılır...
İslamiyet öncesi Türklerdeki ozan-baskı geleneğinin kaybolması ile oluşmuştur.Hem telden, hem dilden(sazlı ve sazsiz) doğaçlama olarak şiir söyleme geleneğine aşıklık geleneği...
Kişileri genellikle hayvanlar, bitki ve cansız varlıklar olan,  kısa masalımsı hikayelerdir. Genel olarak kahraman hayvandır ve hayvan insan gibi konuşturulur. Fablin...
Masal; yazanı belli olmayan olağanüstü olay ve kahramanların yer aldığı, tekerleme ile başlayan sözlü edebiyatın en önemli araçlarından olan olay...