Değerler Eğitimi

edebiyat bilgileri

Haber Yazısı: Belli bir zaman ve mekânda olmuş olayları kamuoyuna bildirmek amacı ile yazılan gazete yazılardır. Yazılan haberin doğru, anlaşılır...
İslamiyet öncesi Türklerdeki ozan-baskı geleneğinin kaybolması ile oluşmuştur.Hem telden, hem dilden(sazlı ve sazsiz) doğaçlama olarak şiir söyleme geleneğine aşıklık geleneği...