Değerler Eğitimi

edebiyat afişleri

  Divanü Lügati-t Türk      Karahanlı’lar döneminde yaşayan Kaşgarlı Mahmut tarafından Divanü Lügati-t Türk kaleme alınmıştır.      Yazılış amacı...
Şiir Türleri Nelerdir, Şiir Nedir, Şiir Türleri Örnekleri Şiir Türleri Nelerdir, Şiir Nedir, Şiir Türleri Örnekleri Şiir Nedir; "Büyük zekaların rüyaları" olarak tanımlıyor...