Değerler Eğitimi

edebi sanatlar

Realizm Nedir (Gerçekçilik), Realizmin Özellikleri Realizm Nedir: 19. yy'lın ikinci yarısında romantizmle gelen aşırı duygusallığa  bir tepki olarak ortaya çıkan bir...
Edebi Sanatlar Edebi Sanatlar devamı. Bu bölümde ise yine bir çok Edebi Sanatlarbulunmaktadır. 8. Hüsni Talil (Güzel Neden Gösterme) Gerçek nedeni herkes tarafından...