Değerler Eğitimi

cömertlik eş anlamlı

Cömertlik en önemli değerlerimizden birisidir. Sosyal ve ekonomik hayatımızın temelini oluşturan cömertlik topluma yön veren bir olgudur. Cömertliğin hakim olduğu...