Değerler Eğitimi

çevreye karşı sorumluluklarımız değerler eğitimi

 Çevre Kompozisyon Örneği: Çevre önemlidir. Çağımızda, teknolojinin böylesine hızlı gelişmesi, insanlara birçok konuda kolaylık sağladı. Şehirlerimizin en güzel yerlerine kurulan fabrikalar...
Acaba insanlar yaşadığı bu çevre yi nasıl kirletiyor? Bu her zaman benim aklımda bir soru olarak kalmıştır. Sanki bu çevrede...