Değerler Eğitimi

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri ve Nitelikleri Atatürk'ün Kişisel Özellikleri ve Nitelikleri ne baktığımızda onun çok yönlü bir devlet adamı olduğunu görmekteyiz. Aldığı...