Değerler Eğitimi

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü

Atatürk'ün Kişisel Özellikleri ve Nitelikleri Atatürk'ün Kişisel Özellikleri ve Nitelikleri ne baktığımızda onun çok yönlü bir devlet adamı olduğunu görmekteyiz. Aldığı...