Değerler Eğitimi

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiil Örnekleri

Birleşik Fiil Örnekleri Birleşik Fiil Örnekleri İki ya da daha fazla sözcüğün birleşerek oluşan fiillere birleşik fiil denir. Birleşik fiiller üçe ayrılır. 1)...