Değerler Eğitimi

Ağız Nedir

Dil Nedir, Dilin Kullanım Alanları: Dil Nedir: İnsanlar arasında iletişimi sağlayan bir vasıtadır. Dilin kullanımından doğan türler şunlardır; Ağız, Şive, Lehçe, Argo, Jargon, Standart Dil. Ağız Nedir: Bir ülkede ortak...