Değerler Eğitimi

afazinin tedavisi

Afazi Sözcüklerin seslendirilememesi ve anlamlandırılamaması hastalığıdır. Hastalığa sebep  sinir sisteminde meydana gelen hasarlardır. Afazi konuşma, anlama, yazma, okuma gibi temel becerileri...