Değerler Eğitimi

adaptasyon nedir

Sınavlarda Çıkan Kavramlar Sınavlarda Çıkan Kavramlar Adaptasyon: Uyarlama Anonim: Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen Adapte: Uyarlanmış Anormal: Genel olana, alışılmışa ve kurala...