Değerler Eğitimi

5 tane sesteş kelime örnekleri

Sesteş Kelime Örnekleri Sesteş Kelime Örnekleri ( Eş sesli Kelime Örnekleri) Yazılışları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir. Şimdi...