Değerler Eğitimi

10 tane sesteş kelime örneği

Sesteş Kelime Örnekleri Sesteş Kelime Örnekleri ( Eş sesli Kelime Örnekleri) Yazılışları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir. Şimdi...