Değerler Eğitimi

10 tane önyargı cümlesi

Ön yargı Cümlesi, Ön Yargı Örnekleri Ön Yargı Cümlesi: Bir kişi, olay ya da durum hakkında önceden, peşinen edinilmiş yargılara denir. Ön...