Değerler Eğitimi

Vatandaşlık Ders Notları

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar İnsan sosyal bir varlıktır. Birlikte yaşama gereği daha doğrusu zorunluluğu hisseder. Bu durum ise...
Hukuk Türleri Nelerdir Hukuk Türleri Nelerdir I.MEVZU HUKUK Bir ülkede yetkili makamlar tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzu hukuk denir. Yetkili...
TBMM’nin Görevleri Nelerdir TBMM’nin Görevleri Nelerdir Kanun koymak,değiştirmek ve kaldırmak. Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların Yüce Divanda yargılanmasına karar vermek. Bütçe ve...