Değerler Eğitimi

Din ve İnanç

Niçin Besmele Çekeriz ( Besmelenin Anlamı) Niçin Besmele Çekeriz ( Besmelenin Anlamı) Neden besmele çekerizden önce besmele nedir, besmele hakkında bilinmesi gerekenlerden...
Mevlevilik Hakkında Kısaca Mevlevilik Hakkında Kısaca, Kurucusu Mevlana Celalettin Rumi’dir. Mevlana Kimdir Kısaca: 1209 yılında Horosan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası dönemin ünlü alimlerinden...
Nakşibendilik Hakkında Kısaca Nakşibendilik Hakkında Kısaca; Muhammed Bahuddin Nakşibendi görüş ve düşüncesine dayanan tasavvuf görüşüdür. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Kimdir: Buhara yakınlarında bulunan Kasr-ı...
Kadirilik Hakkında Kısaca Kadirilik Hakkında Kısaca Abdülkadir Geylani’nin fikirlerini ve görüşlerine dayanır. Abdülkadir Geylani Kimdir: Hazar Denizinin güneybatısında bulunan Geylan Bölgesindeki Neyf köyünde...
Yesevilik Nedir Kısaca Yesevilik Nedir Kısaca Hoca Ahmet Yesevi tarafından ortaya çıkarılmış tasavvufi bir görüştür. Belki ilkeler doğrultusunda oluşmuştur. Ahmet Yesevi Kimdir: Türkistan’ın...