Değerler Eğitimi

7. Sınıf Ders Notları

Cümlede Anlam Online Testi 2 (+PDF) Cümlede Anlam Online Testi 2 (+PDF) Bu yazımızda sizler için cümlede anlam İle alakalı test paylaşıyorum....
Cümlede Anlam Online Test(+PDF) Cümlede Anlam Online Test(+PDF) Bu testimizde aşağıdaki konular İle sorular olacaktır. Bu testimizde şu konular İle İlgili sorular bulunmaktadır. ...
Koşul Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Koşul Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Bir olayın, durumun gerçekleşmesi başka bir etkene bağlıysa burada koşul...
Amaç Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Amaç Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Amaç Sonuç Cümleleri: Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini belirtir....
Neden Sonuç Cümlesi Online Test Neden Sonuç Cümlesi Online Test; Neden-Sonuç Cümleleri (Sebep-sonuç): Bir eylemin hangi gerekçeyle/sebeple yapıldığını bildirir. Yani olayın bir...
Sözcükte Anlam Online Test 1 Sözcükte Anlam Online Test 1; Bu testimizde 15 soru yer almaktadır. Sorular sözcükte anlamla alakalıdır. Soruların alt...
Öznel ve Nesnel Online Test Öznel ve Nesnel Online Test Öznel Anlatımlı Cümleler: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişebilen cümlelere...
İkilemeler Online Test İkilemeler Online Test İKİLEMELER: Anlamı pekiştirmek için aynı tür iki sözcüğün oluşturduğu söz öbeğine ikileme denir. İkilemeler cümlede değişik...
Yansıma Sözcükler Online Test Yansıma Sözcükler Online Test YANSIMA SÖZCÜKLER: Doğada meydana gelen sesleri anlatan sözcüklere yansıma sözcükler denir. ( Yansımalar sözcüklerde...
Dolaylama Online Test Dolaylama Online Test; DOLAYLAMA: Bir sözcükle belirtilen bir kavramı en az iki sözcükle anlatmaya dolaylama denir. Dolaylamadaki amaç anlatıma...
Genel Anlam Özel Anlam Online Test Genel Anlam Özel Anlam Online Test; GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZÜKLER Genel Anlamlı Sözcükler: Bir sözcüğün, bir...
Zıt Anlamlı Sözcükler Online Test Zıt Anlamlı Sözcükler Online Test ZIT ANLAMLI (KARŞIT) SÖZCÜKLER: Birbirinin tersi anlamda olan sözcüklere zıt an- lamlı...
Eş Sesli Sözcükler Online Test Eş Sesli Sözcükler Online Test; EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER:Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere...
Eş Anlamlı Sözcükler Online Test Eş Anlamlı Sözcükler Online Test EŞ ANLAMLI ( ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER: Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı olan...
Nitel ve Nicel Anlam Online Test Nitel ve Nicel Anlam Online Test Nicel Anlamlı Sözcükler: Ölçülebilen ya da sayılabilen sözcüklere nicel anlamlı...
12