Değerler Eğitimi

5. Sınıf Ders Notları

5. Sınıf Online Türkçe Denemesi 5. Sınıf Online Türkçe Denemesi Bu yazımızda sizin için Online deneme hazırladım. 5. Sınıflar için hazırladığım Online...
Cümlede Anlam Online Testi 2 (+PDF) Cümlede Anlam Online Testi 2 (+PDF) Bu yazımızda sizler için cümlede anlam İle alakalı test paylaşıyorum....
Cümlede Anlam Online Test(+PDF) Cümlede Anlam Online Test(+PDF) Bu testimizde aşağıdaki konular İle sorular olacaktır. Bu testimizde şu konular İle İlgili sorular bulunmaktadır. ...
Koşul Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Koşul Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Bir olayın, durumun gerçekleşmesi başka bir etkene bağlıysa burada koşul...
Amaç Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Amaç Sonuç Cümlesi Online Test (+PDF) Amaç Sonuç Cümleleri: Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini belirtir....
Neden Sonuç Cümlesi Online Test Neden Sonuç Cümlesi Online Test; Neden-Sonuç Cümleleri (Sebep-sonuç): Bir eylemin hangi gerekçeyle/sebeple yapıldığını bildirir. Yani olayın bir...
Sözcükte Anlam Online Test 1 Sözcükte Anlam Online Test 1; Bu testimizde 15 soru yer almaktadır. Sorular sözcükte anlamla alakalıdır. Soruların alt...
Öznel ve Nesnel Online Test Öznel ve Nesnel Online Test Öznel Anlatımlı Cümleler: Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişebilen cümlelere...
İkilemeler Online Test İkilemeler Online Test İKİLEMELER: Anlamı pekiştirmek için aynı tür iki sözcüğün oluşturduğu söz öbeğine ikileme denir. İkilemeler cümlede değişik...
Yansıma Sözcükler Online Test Yansıma Sözcükler Online Test YANSIMA SÖZCÜKLER: Doğada meydana gelen sesleri anlatan sözcüklere yansıma sözcükler denir. ( Yansımalar sözcüklerde...
Dolaylama Online Test Dolaylama Online Test; DOLAYLAMA: Bir sözcükle belirtilen bir kavramı en az iki sözcükle anlatmaya dolaylama denir. Dolaylamadaki amaç anlatıma...
Genel Anlam Özel Anlam Online Test Genel Anlam Özel Anlam Online Test; GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZÜKLER Genel Anlamlı Sözcükler: Bir sözcüğün, bir...
Zıt Anlamlı Sözcükler Online Test Zıt Anlamlı Sözcükler Online Test ZIT ANLAMLI (KARŞIT) SÖZCÜKLER: Birbirinin tersi anlamda olan sözcüklere zıt an- lamlı...
Eş Sesli Sözcükler Online Test Eş Sesli Sözcükler Online Test; EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER:Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere...
Eş Anlamlı Sözcükler Online Test Eş Anlamlı Sözcükler Online Test EŞ ANLAMLI ( ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER: Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı olan...
12