Değerler Eğitimi

Gazali’nin Eğitim İle İlgili Görüşleri

Genel
01.01.2021
515
Gazali’nin Eğitim İle İlgili Görüşleri

Gazali’nin Eğitim İle İlgili Görüşleri

Bu yazımızda Gazali’nin Eğitim İle İlgili Görüşleri hakkında kısa bilgi vereceğiz. 1051 yılında Horasan’da dünyaya gözlerini açan İmam-ı Gazali Nizamımülk ile tanıştıktan ve ilmi ile göz doldurduktan sonra Büyük Selçuklu Devletinde Nizamiye Medresesine baş müderris oldu. Aklı ön plana çıkarıp felsefi yaklaşımları oldu. 475 eser yazığı söylenir. 75 adet eseri günümüze kadar gelmiştir. Şimdi isterseniz kısaca İmam-ı Gazali eğitim hakkında neler demiş.

İmam-ı Gazali’nin Eğitim Hakkındaki Fikirleri Nelerdir:

  • Eğitim faaliyetleri çocuk doğmadan başlar. Çocuk doğmadan önce çocuğu ve nesli koruyucu önlemler almak gerekir. Kişinin temizliği, kazancının helal olması, iyidir aile ortamı ve dua çok önemlidir.
  • Eğitim süreci doğum öncesinde başladığı gibi yaşam süresi ve ölüm sonrasını da kapsayacak bir şekilde olmalı. Yani beşikten mezara eğitim yerine doğum öncesinden ölüm ötesine kadar eğitimi savunur.
  • Hayata uygulanamayan, sadece teoride kalan bilginin insanı faydası olmaz. Aklın gelişip olgunlaşması İçin mutlaka teorik bilgi ile pratik uygulamanın öğrenilmesi ile mümkün olur.
  • Eğitimde bireysel farklık çok önemlidir. Herkes her şeyi öğrenecek diye bir kaide yoktur. Kendisi için ve kapasitesine uygun bilgi öğrenmek yeterlidir.
  • Eğitimde kademeli hiyerarşi çok önemlidir.
  • Bilineneden bilinmeyene,
  • Basitten karmaşığa,
  • Kolaydan zora,
  • Çocuğa ahlaki eğitim verirken uygulamalı olarak verilmeli. Yani değerler ona yaptırılmalı.
  • Dini değerlerin yanında evrensel değerlerinde taşıyan “iyi insan “ yetiştirmek  Temel hedeftir.

Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitim hangi evreleri olduğunu bize açık bir şekilde ifade eden Gazali, çevresindekilerin eğitiminde de iyi bir öğretmen olmuştur. İslam dini bağnazlık ve gerilikle suçlayan sözde aydınlar yüzyıllar öncesinden dini ve aklı ön planda tutan, ilime ve yeniliğe açık bir rol model olmuştur. Yunan Felsefesi gibi felsefi akımları tanıyan, kendi ekolünü oluşturan Gazali bizlere ölümsüz Mesajlar vermektedir.

Çocukların Karakter Eğitiminde Anne Babanın Rolü

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.