Değerler Eğitimi

Kültür İle Medeniyet Arasındaki Farklar

Genel
30.11.2020
670
Kültür İle Medeniyet Arasındaki Farklar

Kültür İle Medeniyet Arasındaki Farklar

Bu yazımızda Kültür İle Medeniyet Arasındaki Farklar nelerdir bunlara değineceğiz. Öncelikle kültür nedir, medeniyet nedir kısaca tanımlayalım.

Kültür Nedir: Bir toplumun yaşamındaki her şey. El sanatlara, edebiyatı, dili, örf ve adetleri kültürü oluşturur.

Medeniyet Nedir: Geniş kitlelerin (Milletlerin) yaşamı kolaylaştırmak, zenginleştirmek için bilim, sanat, teknik açısından kültürlerin birleşmesidir.

Medeniyet ile Kültür Arasındaki Farklar:

  • Kültür medeniyete göre daha küçük bir kavramdır. Yani medeniyetler bir çok kültürün birleşmesi ile oluşur.
  • Kültür milli iken medeniyet evrenseldir. Kültür milletlerin kendine has yaşam tarzlarıdır. Farklı kültürler birleşerek medeniyetleri oluşturur. Örneğin Osmanlı medeniyeti bir çok kültürün, inancın, milletin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu nedenle evrenselliği yakalamıştır.
  • Kültürler özü itibari ile millete hastır. Dolayısıyla aynı milletten olanlara özeldir. Bu yönü İle insanları ayırıcıdır. Medeniyet ise evrensel değerler üzerinden oluştuğu İçin birleştirici bir özelliğe sahiptir.
  • Kültür yeri geldiğinde baskıcı olabilir. Örneğin evlenmeden bir erkekle kız kültürümüzde aynı evde kalamaz. Kalırlarsa aile tarafından bunun sert sonuçları olabilir. Ama medeniyet bir çok kültürel değeri kavradığı İçin daha hoşgörülü olur.
  • Bazı batıl inançlar, aklın almadığı olgular kültür içerisinde kendine yer bulabilir ama medeniyetlerede bu tür olgular yer bulamaz. Medeniyetler aklı merkeze koyar.
  • Kültürde daha çok toplum ön plandadır. Medeniyette ise birey ön planda olur.
  • Kültür yaşanırken medeniyet öğrenilir.
  • Kültür somut ve soyut öğeler barındırırken medeniyet somuttur.
  • Kültürün büyümesi için medeniyete ihtiyaç yoktur. Ama medeniyet için mutlaka kültür ve kültürlere ihtiyaç vardır.
  • Kültür geliştikçe medeniyetin de ilerlemesine katkı sağlar.

Kültür ve medeniyet arasındaki ilişki bir kazağın ilmekler gibidir. Yeri gelir ayrılırken yeri de gelir birbirini tamamlar.

Milli Kültür Öğeleri Nelerdir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.