Değerler Eğitimi

6. Sınıf Sıfatlar Online Test Çöz

Genel
12.11.2020
854
6. Sınıf Sıfatlar Online Test Çöz

6. Sınıf Sıfatlar Online Test Çöz

Bildiğiniz üzere sıfatlar konusu 6. Sınıfta göreceğimiz bir konudur. Bu yazımızda da 6. Sınıf Sıfatlar Online Test çözeceğiz. Ama daha sonra tamlamalar, fiilimsiler gibi bir çok konunun daha kolay anlaşılmasında bu konunu iyi bir şekilde öğrenilmesi önemlidir.

Şimdi isterseniz Online testi çözmeye başlayalım. İster başlat tuşuna basarak sınavı yapın isterseniz de aşağıdaki sorulara bakabilirsiniz.

6. Sınıf Sıfatlar Online Test

Başla
Tebrikler - 6. Sınıf Sıfatlar Online Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1: Bir ismi işaret yolu İle gösteriyorsanız işaret sıfatı kullanmışsınızdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı vardır.

a) Öğretmenin bahsettiği bu problemi anlamadım.

b) Burası çok sıkıcı bir yer.

c) Buraya neden geldik.

d) Şurası daha iyiye benziyor.

Soru 2: Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ya da hangileri sıfat görevinde kullanılmıştır.

1) Çok çalışıyorsun.

2) Yeni aldığı pembe ayakkabıyı giydi.

3) Burayı önceden öğrenmiştim.

4) Bu ev çocukluğumda da vardı.

a) 1 ve 2

b) 1 ve 4

c) Yalnız 2

d) 2 ve 4

Soru 3:  Çalışkan insan boş durmaz. Şu iş senin bu iş benim didinir durur. Tembel insan ise uyumayı çok sever. Bakkala gidip iki ekmek almaya bile erinir.
Yukarıdaki Metinde kaç tane sıfat kullanılmıştır.

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır.

a) Masmavi gökyüzü bizlere göz kırpıyordu.

b) Bembeyaz gömleği ne hale getirdi.

c) Çarçabuk yanımıza geldi.

d) Elindeki simsiyah kutuyu buraya getirdi.

Soru 5:

Yemyeşil gözlerine baksam da unutmam seni ,

Ne güzel gelirdin bana koşarak,

Uzun bir zaman beklesem de seni

Sessiz sedasız çekip giderdin.

Yukarıdaki dörtlüğün hangi dizelerinde sıfat kullanılmıştır

a) 1 ve 2

b) 2 ve 3

c) 2 ve 4

d) 1 ve 3

Soru 6:

1) Bu evde kimse beni anlamıyor. (İşaret Sıfatı)

2) Beş kişi buraya doğru koşuyordu. ( Sayı sıfatı)

3) Herkesin aklından başka şeyler geçiyormuş. (Belgisiz Sıfat)

4) Bu elbise sizce nasıl olmuş ? (Soru sıfatı)

Yukarıdaki cümlelerin  karşılarında hangi sıfat kullanıldığı yazılmıştır. Buna göre hangisinin karşısında verilen sıfat yanlıştır.

Soru 7: İkilemeler cümlede kullanıldıkları yere göre sıfat olabilirler. Buna göre aşağıdaki ikilemelerden hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır.

a) Arabasını hızlı hızlı sürüyordu.

b) Çocuk saçma sapan konuşuyordu.

c) Güzel güzel etekler giyiyordu.

d) Olanları bize bir bir anlattı.

6. Sınıf Sıfatlar Online Test

Soru 8: Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde belirtme Sıfat vardır.

a) Bu ev bana babamdan kaldı.

b) Kırmızı bir elbise aldım.

c) Acı çığlığı İle ortalığı ayağa kaldırdı.

d) Sevimli çocuk bugün okula gelmedi.

Soru 9: Bazı cümlelerde bir isim birden fazla sıfatla nitelendirilebilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim birden fazla sıfatla nitelenmiştir.

a) Kuru toprak çatlamaya başlamıştı.

b) Sıcak dostluğunu özler oldum.

c) Büyük bir arabam olsun isterdim.

d) Yeşil, uzun ve geniş bir arabası vardı.

Soru 10:  Niteleme sıfatının önündeki isim eğer düşerse Sıfat aynı zamanda ismin yerine de kullanılmış olur. Hala Sıfat görevini üstlenir. Fakat buna artık anlaşmış Sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlaşmış Sıfat kullanılmamıştır.

a) Dışarıdan gelenlerin ateşini ölçtük.

b) Benimle ilgili bunları düşünenleri Allah’a havale ediyorum.

c) Çalışkanlar lütfen masanın diğer tarafına geçsin.

d) Utangaç çocuk yavaşça yanımıza geldi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.